ตะกรุดนางเย้า เสน่ห์มอญแปลงเมืองล้านนา ครูบาคำฝั้น อินวัณโณ

ตะกรุดเสน่ห์ ตะกรุดนางเย้า เสน่ห์มอญแปลงเมืองล้านนา ครูบาคำฝั้น อินวัณโณ
-ตะกรุดเสน่ห์ จารย์ยันต์ครู เนื้อทองแดง หุ้มแร่เงิน อุดผงเสน่ห์ ผงพุทธคุณ
-ตะกรุดเสน่ห์นี้เป็นของแท้ มีหมายเลขกำกับทุกดอก
-ของแท้ผ่านการปลุกเสกแล้วโดยครูบาคำฝั้น อินวัณโณ
-บูชาพกพาติดตัวเด่นเรื่องเสน่ห์ เมตตา ให้คนรัก คนชอบ เป็นตะกรุด เครื่องรางความรักก็ว่าได้
-เสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม ให้มารักให้สมหวังในความรัก
-บูชาเป็นเครื่องรางนำโชค เสริมโชคลาภ บันดาลเงินทอง มีมาไม่ขาดสาย ไม่ขาดมือ
-ทำกิจการงานใดๆก็เจริญก้าวหน้า สำเร็จไปด้วยดี
-รับประกันความแท้ 100%
-บูชาได้ทั้ง ชาย หญิง
-สายขาว ไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้บูชา

ครูบาคำฝั้น เดิมชื่อ ฝั้น แก้วทา เป็นชาวบ้านกอโชค ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเชื้อสายชาวมอญตั้งแต่กำเนิด เป็นบุตรคนที่ ๔ ในบรรดาพี่น้อง ๕ คน อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางมีอาชีพทำไร่ทำนา ด้านการศึกษา จบชั้น ป.๔ ที่โรงเรียนบ้านต้นตันกอโชค ปัจจุบันถูกยุบเพราะไม่มีนักเรียน หลังจากเรียนจบ เด็กชายฝั้น แก้วทา ได้มีความสนใจมาศึกษาธรรมและได้ฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนธรรมกับ พระอธิการเงิน สุวัณฺโณ ณ วัดกอโชค จนอายุได้ ๑๕ ปี ก็ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ณ วิหารหลวงวัดกอโชค และต่อมาอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ สามเณรฝั้น แก้วทา ได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วิหารวัดโรงวัว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมีพระครูบาต๋า เรณุวณฺโณ วัดโรงวัว เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสาย ธมฺมธโร วัดทรายมูล เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการดี ตนฺติกกโร วัดแม่ก๊า เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และได้ฉายาทางธรรมว่า อินทวณฺโณ และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดโรงวัว เพื่อได้เล่าเรียนศึกษาธรรมกับพระครูบาต๋า พระอุปัชฌาย์ และได้ใช้เวลาเล่าเรียนจนจบจึงกราบลาพระอุปัชฌาย์และได้มาจำพรรษา ณ ที่วัดกอโชคตามเดิม เพื่ออยู่ดูแลและอุปฐากครูบาเงิน สุวณฺโณ พระอาจารย์องค์แรกของท่านแลได้ช่วยงานครูบาเงินอย่างเต็มกำลัง ได้เล่าเรียนวิชาคาถาอาคมกับครูบาเงิน จนครบถ้วนกระบวนความและได้ดูแลครูบาเงิน จนกระทั่งวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ท่านครูบาเงินก็ละสังขาร ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกอโชคว่างลงพระคำฝั้น จึงรับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดกอโชคและได้เป็นเจ้าอาวาสวัดกอโชคในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับตราตั้งพัดยศที่พระครูอินทจักรโสภณ ปัจจุบันครูบาคำฝั้นมีอายุครบ ๗๑ ปี พรรษา ๕๐ ท่านเป็นพระที่มีศิลวัตรปฏิบัติมั่นคงเจริญเมตตาธรรม เมตตาต่อลูกศิษย์และศรัทธาที่เข้าหาไม่เลือกชนชั้น เข้าหาได้ทุกคน  ข้อมูลจากกอบทรัพย์พระเครื่องใหม่