การบูชากุมารทอง คาถากุมารทอง

การบูชากุมารทอง กุมาร ทองถือเป็นเครื่องรางของขลังไสยศาสตร์คล้ายสิ่งของมีชีวิตดังนั้น การบูชาหรือการให้อาหารกินจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามตำราโบราณที่อาจารย์ ผู้สร้างจะเป็นคนบอกแนะนำให้เช่น ขนม ใส่จานไว้บนหิ้งอย่างไม่ขาดและรักษาคำมั่นสัญญาที่พูดไว้กับกุมารทอง เช่น ขอให้ดัชนีกุมารทองจงบันดาลให้โชคลาภกับพ่อแม่บ้างและถ้าประสบความสำเร็จจะ ซื้อขนมหวาน ตุ๊กตาให้ เมื่อท่านสมหวังแล้วอย่าลืมที่สัญญาไว้เด็ดขาดและเมื่อเวลาผู้เป็นเจ้าของจะกินอะไร หรือเนทางไปเจรจา ทำธุรกิจ ก็ควรบอกดัชนีกุมารทองให้มาร่วมกินด้วยกัน และเดินทางไปด้วยกันทุกครั้งจะประสบผลดีนัก เว้นแต่กุมารทองจะอยู่ดูแลบ้านเรือน โดยท่องคาถา เรียกกุมารทอง มากินข้าวดังนี้ "มามะ ปะริภุญชันตุ จะมาหาภูตา อาคัจฉายะ อาคัจฉามิ เอหิมะมะ มามา" หรือจะพูดด้วยวาจาเชื้อเชิญก็ได้คือต้องสวดเป็นคาถา เพราะโดยทั่วไป กุมารทองจะไม่สามารถจะกินอะไรได้ดดยไม่ได้รับการเชิญให้กินส่วน คาถาบูชากุมารทองที่ต้องท่องสวดทุกคืนหรือก่อนไปไหนมาไหนก็ย่อมแล้วแต่พระ อาจารย์ของแต่ละสำนักจะได้บอกไว้ แต่โดยทั่วไปให้กล่าวว่า "จิเจรุนิ จิตตัง เจตตะสิก กังรูปัง นิมิตตัง กุมาโรวา มะมะ นะมะพะทะ" ผู้เลี้ยงกุมารทองจะ โชคดีเพราะมีกุมารทองมาให้ลาภอยู่เสมอประโยชน์หรือผลที่ได้จากการนำกุมารทอง มาเลี้ยงบูชาไว้ที่บ้านคือกุมารทองจะปฏิบัติตามคำสั่งเราเสมอ นอกจากเสียว่าผู้เลี้ยงกุมารทองไม่ประพฤติปฏิบัติตนต่อกุมารทองอย่างเหมาะสม เช่นพูดจาหยาบคาย ไม่รักษาสัจจะคำมั่นสัญญา ไมเลี้ยงข้าวปลาอาหารเลย ไม่สนใจใยดี เหล่านี้เป็นต้น และกุมารทองจะไม่สนองตอบไม่เชื่อฟังซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อผู้เลี้ยงบูชาด้วย อย่างไรก็ตามการเลี้ยงกุมารทองแต่ละสำนักก็มีข้อแตกต่างกันไปเพราะกุมารทอง ทุกตนก็ใช่ว่าจะดลบันดาลอะไรก็ได้หรืออิทธิฤทธิ์หรือคุณสมบัติมากมายทุกตน เพราะวิญญาณของเด็กที่มาสิ่งสถิตในร่างกุมารทองนั้นแตกต่างกันไปแล้วแต่บุญ บารมีที่มีอยู่เดิมกุมารทองอยู่ในบ้านเราหรือไม่ให้สังเกตุดูว่าเวลา กลางคืนหรือเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่ จะมีเสียงคนหรือเสียงเด็กวิ่งเล่น หรือพบอาการแปลกๆในบ้านหรือไม่ กุมารทองส่วนมากจะแสดงฤทธิ์ตอนเราเผลอ แบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันสังเกตุขณะจิตเราว่างไม่ได้คิดจับจ้องอะไร เหมือนหลายคนที่ได้พบได้เจอกับตัวมาแล้วส่วนท่านที่สนใจบูชากุมารทองมา เลี้ยงก็สามารถบูชาของพระอาจารย์ท่านต่างๆ ที่ได้แนะนำไปแล้ว ไปเลี้ยงบูชาที่บ้าน เลือกกุมารทองตามคุณสมบัติที่เราต้องการ เช่นมีโชค ค้าขาย เมตตามหาเสน่ห์ ตามความสามารถของกุมาทองนั้น บูชาดี บูชาถูกกุมารทองก็จะนำชะตาชีวิตท่านไปสู่ความร่ำรวยธุรกิจ การงาน ท่านจะดีขึ้น ได้อย่างคาดไม่ถึงในเวลาไม่ช้าไม่นาน ลองดูเถิด