การปฏบัติต่อกุมารทอง เมื่อได้รับกุมารทองมาแล้ว ก็เอ่ยปากชวนกุมารทองไปอย่ด้วยกัน

การปฏบัติต่อกุมารทอง
เมื่อได้รับกุมารทองมาแล้ว ก็เอ่ยปากชวนดัชนีกุมารทองไปอย่ด้วยกัน จัดหาสถานที่อยู่ ที่วางให้กุมารทองอย่างเหมาะสม
เช่นมีหิ้งอยู่ในบ้าน ไม่ควรตั้งรวมไว้กับพระ ไม่วางปลายเท้า ไม่วางใต้บรรได ไม่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก จัดหาขนม น้ำเปล่า น้ำแดง ผลไม้ และของเล่น ต่างๆให้กุมารทอง ได้มีไว้เล่นไว้กิน ที่สำคัญต้องหมั่นพุดกับกุมารทองบ่อยๆเช่น กินข้าวกัน,ไปเที่ยวกัน,กลับบ้านกัน พูดจาให้ไพเราะ เหมือนกับลูกหลานเรา