เคล็ดลับ การเลี้ยงบูชา กุมารทอง กุมารเทพ กุมารพราย ทุกรุ่น ทุกวัด

เคล็ดลับ การเลี้ยงบูชา กุมารทอง กุมารเทพ กุมารพราย ทุกรุ่น ทุกวัด

1. ให้มีจิตใจเชื่อมั่นศรัทธาในวัตถุมงคลที่เช่ามาเสียก่อนครับ
2. ก่อนนำเข้าบ้านให้จุดธูป 16 ดอก บอกเจ้าที่ให้เปิดทางให้กุมารทอง ให้เข้า-ออกที่เราอยู่ โดยสะดวก
3. ก่อนออกจากบ้านให้ตั้งจิตบอกกุมารทอง ให้ไปไหนไปด้วยกัน กลับก็กลับด้วยกัน และขอตามที่ท่านต้องการ
4. ต้องการบูชาหรืออธิฐานขอให้จุดธูป 5 ดอก หรือ 1 ดอก ตามสะดวก
5. บูชาด้วย ดอกไม้ เครื่องหอม ขนม น้ำหวาน น้ำแดง ตามสมควร ทุกวันพระ หรือวันโกน
6. เมื่อรับประทานอาหาร ตั้งจิตเชิญกุมารทองมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
7. ผู้บูชาสามารถขอได้ทุกเรื่อง แต่ขอเรื่องที่สามารถเป็นไปได้ ไม่เกินกว่ากำลังกุมารทอง
8. ถ้าประสบความสำเร็จตามที่ท่านขอ ควรมีสิ่งของตามที่รับปากไว้ (ห้ามผิดสัญญา)

ลองนำไปปรับใช้ให้เข้ากับวิธีเลี้ยงบูชาของท่านครับดีมากๆ