น้ำมันจันทร์เสน่ห์ พุทธคุณ เสน่ห์เมตา มหานิยม สาวรัก ชายหลง ค้าขายดี

น้ำมันจันทร์เสน่ห์ พุทธคุณ เสน่ห์เมตา มหานิยม สาวรัก ชายหลง ค้าขายดี
น้ำมันจันทร์เสน่ห์ เป็นน้ำมันไสยเวทย์ที่ดี ไม่ใช่มนต์ดำแต่อย่างใด เคี่ยวจากว่านทางมหาเสน่ห์ต่างๆเช่น ว่านสาริกาลิ้นทอง ว่านสาว หลง ว่านเสน่ห์จันทร์ ว่านเทพรัญจวน ว่านช้างผสมโขลง ว่านดอกไม้ทอง ว่านไก่แดง ว่านจูงนาง และว่านอื่นอีกหลายชนิดเคี่ยว และปลุกเสกทั้งไตมาสด้วยกัน เชื่อกันว่าว่านต่างๆที่ใช้ทำน้ำมันจันทร์เสนห์ มีเทพเทวดาอาศัยอยู่ จึงมีพุทธคุณเมตตามหาเสน่ห์ในตัว อยู่แล้ว มีการลงคาถา ลงอาคม โดยพระอาจารย์ ท่านต่างๆ จึงไม่มีอันตรายใดๆกับผู้เลี้ยงบูชา ใช้บูชาพกติดตัวเป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น ก็ดีเจิมของค้าขายให้ขายดีดี เจิมหน้าฝากเข้าหาผู้ใหญ่ ยอมความ ติดต่อ เจรจาดี เจิมคางติดต่อเรื่องชู้สาวเสริมเสน่ห์น้ำมันจันทร์ มหาเสน่ห์  นี้เหมาะสำหรับคนทีต้องการคนรัก มากๆ ใครมีไว้บูชา ติดตัว จะมีคนรักมาก เรื่องค้าขายจะดีขึ้นไปด้วย