รัก-ยม เมตตามหานิยม ดีทางเรียกเงิน เรียกทอง เฝ้าบ้าน ค้าขายดี

รัก-ยม
เป็นไม้แกะเป็นรูปเด็ก 2 คน เแช่น้ำมันไว้ในขวด น้ำมันส่วนมาก จะเป็น น้ำมันพราย หรือน้ำมันจัน แล้วแต่ผู้สร้าง รัก จะสร้างด้วยไม้รักตายพรายส่วนยม นั้น สร้างจาก ไม้มะยมตายพรายทำการเสกเรียก จิต ตามตำราของแต่ละท่านครับ

รัก - ยม
ให้คุณทางด้าน เมตตามหานิยม ดีทางเรียกเงิน เรียกทอง เฝ้าบ้าน ค้าขาย ครับการเลี้ยงดูนั้น ง่ายมาก และไม่ให้โทษ กับผู้เลี้ยง
บูชาด้วยของ ขนม คาวหวานและน้ำแดง ไม่มีเวลาก็ให้เรียกกินด้วยกันได้เลย