กุมารทอง ใส่เข้าห้องน้ำได้ไหม แล้วจะเสื่อมพุทธคุณหรือไม่

กุมารทอง ใส่เข้าห้องน้ำได้ไหม แล้วจะเสื่อมพุทธคุณหรือไม่
หลายท่านสงสัยสอบถามกันมากสำหรับคำถามข้อนี้ เพราะกลัวว่าการใส่กุมารทองเข้าห้องน้ำ ซึ่งมีแต่สิ่งสกปรกจะทำให้กุมารทองไม่ขลังเหมือนเดิมแต่อันที่จริงการใส่กุมารทอง เข้าห้องน้ำไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไม่สามารถทำให้กุมารทองเสื่อมฤทธิ์ลงได้ สามารถใส่เข้าไปได้ ไม่มีปัญหาอะไรกุมารทองหากเราหมั่นดูแลเอาใจใส่ให้ข้าว น้ำ อธิฐานจิต ท่องคาถาบูชากุมารทองเป็นประจำนั้นการใส่กุมารทองเข้าห้องน้ำทำธุรส่วนตัว นั้นจะไม่มีวันทำให้กุมารทอง เสื่อมฤทธิ์ลงได้เลยครับ

-หากการทำโดยไม่เจตนาไม่ผิดครับ เช่นใส่อาบน้ำ ใส่เข้าห้องน้ำทำธุรส่วนตัว กุมารทองไม่เสื่อมแต่อย่างใด
-หากทำโดยเจตนาโยนลงพื้นห้องน้ำ ปาลงโถส้วม แบบนี้ถือว่าผิดครับ อาจเป็นผลเสียสำหรับตัวท่านและครอบครัวคนในบ้านได้

ความเสื่อมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากจิตใจของผู้เลี้ยงบูชากุมารทองมากกว่า เพราะการใส่กุมารทองเข้าห้องน้ำ ทำให้เกิดความกังวลใจ ไม่แน่ใจว่าจะเสื่อม ไม่ขลังเหมือนเดิม ทำให้เกิดความพุ้งซ่านสงสัยจึงทำให้จิตขาดความเชื่อศรัทธาในตัวกุมารทอง คิดกังวลว่าเสื่อม ไม่เสื่อม จนทำให้จิตไม่มีสมาธิไม่สามารถบอกขอกุมารทองได้ เพราะจิตไม่สามารถเชื่อมถึงกันจนเป็นผลมาถึงการเลี้ยงแล้วไม่เกิดผลใดๆ แต่ต่างจากกับผู้ที่เลี้ยงบูชาแล้ว ไม่ได้กังวลเรื่องอะไร มีจิตสมาธิที่ดี มีความเชื่อหมั่นในตัวกุมารทอง และครูบาอาจารย์ที่จัดสร้างปลุกเสกการบนบอกสิ่งใดมักจะเป็นผลสำเร็จดียิ่งนัก