วิธีปรับภพภูมิให้กุมารทองมีบุญบารมีมากยิ่งขึ้น :วิธีเลี้ยงกุมารทอง

 

วิธีปรับภพภูมิให้กุมารทองมีบุญบารมีมากยิ่งขึ้น :วิธีเลี้ยงกุมารทอง
การเลี้ยงกุมารทองหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า เมื่อเลี้ยงกุมารทองแล้วทำบุญให้เขามากๆแล้วกุมารทองได้อนุโมทนาในแสงแห่งบุญบ่อยครั้งจะปรับภพภูมิสูงขึ้นเพื่อให้เขามีบารมีที่แก่กล้าช่วยเหลือผู้เล้ยงบูชาได้ดียิ่งขึ้นบางตนบารมีแก่กล้าสามารถดูแลคุ้มครองคนในบ้านได้อย่างทั่วถึงเลยทีเดียว

ตามตำราครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่าการช่วยปรับภพภูมิให้กุมารทองให้มีบารมีที่แก่กล้าขึ้นนั้นท่านสามารถทำได้ตามวิธีง่ายๆดังนี้
-ปรับภพภูมิให้กุมารทองโดยการตั้งจิตอธิฐานโดยรำลึกถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างไว้ทั้งอดีตและปัจุปันการอธิฐานจิตให้ได้ผลดีท่านควร ฝึกจิตให้นิ่งไม่วอกแวกควรมีสมาธิ กุมารทองจะได้รับผลบุญที่เราให้แบบไม่ขาดตกบกพร่อง โดยก่อนอธิฐานจิตควรนั่งสมาธิสักเวลา 15 -30 นาทีแล้วจึงอธิฐานจิตคิดถึงบุญที่เราได้เคยสร้างไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุปัน แล้วแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกกุศลที่เคยสร้างไว้ให้แก่กุมารทองของเรา (ตอนแผ่ส่วนบุญให้คิดถึงกุมารทองที่เราบูชาอยู่ ให้พูดว่า"บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ทั้งในอดีตและปัจจุปัน ขออุทิศให้แก่กุมารทองทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บูชาอยู่ในที่แห่งนี้ ขอให้กุมารทอง ทั้งเทพ ทั้งพรายทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเลี้ยงบูชา จงมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยเถิด บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้กุมารทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่สิ่งดีๆมีแต่โชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง มีแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิด")การทำเช่นนี้จะช่วยให้กุมารทองปรับภพูมิให้สูงยิ่งขึ้นมีบารมีแก่กล้ายิ่งขึ้นทำทุกวันพระยิ่งดี

หลายๆท่านที่มีการฝึกจิต ฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำจะรับรู้เกิดนิมิตเห็นหรือรับรู้ว่ามีบางอย่างอยู่รอบๆตัวได้บางครั้ง การรับรู้มีหลายแบบเช่น ได้ยินเสียงแปลกรอบๆตัว รู้สึกว่ามีคนมาจับ เห็นกุมารทองในสมาธิเป็นแสงสว่างสวยงามซึ่งเป็นผลจากการฝึกจิตอนุโมทนาผลบุญนั้นเอง (รับรู้ได้บางท่านเท่านั้น แล้วแต่บุญบารมีของท่านที่เคยส้รางไว้ทั้งอดีตจนถึงปัจจุปัน)

เลี้ยงกุมารทองให้ดีทำได้ตามนี้ได้ผลช่วยชีวิตให้รุ่งเรือง


โดย ดัชนีกุมารทอง