ประวัติกุมารทอง การสร้างกุมารทอง อยากเลี้ยงกุมารทองพราย กุมารทองเทพ ต้องศึกษากุมารทอง

 

ประวัติกุมารทอง การสร้างกุมารทอง อยากเลี้ยงกุมารทองเทพ กุมารทองพราย ต้องศึกษา
การสร้างกุมารทอง ประวัติกุมารทอง จะเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือพราม ในรอบๆประเทศไทยที่มีกุมารทอง คือ พม่า, เขมร, ลาว กุมารทองในทางพม่าจะเรียกกันว่าตัวนัด จะทำมาจากไม้ ถ้าเป็นกุมารทองทางเขมรจะเป็นลูกกรอกคน แต่มาในยุคช่วงสมัยนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกุมารทองเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนดและดูสวยงามเป็นไปตามสมัยนิยมจะทำโดยการปั้นขึ้นรูปเป็นกุมารทอง

มวลสารที่ใช้ในการสร้างกุมารทองก็จะมี
-ดิน 7 โป่ง เป็นดินที่ช้างชอบกิน โบราณเชื่อกันว่าดินในลักษณะนี้เป็นดินที่มีเทพ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่
-ดิน 7 ท่าน้ำ จะใช้ดินที่มาจากท่าน้ำที่มีคนใช้เดินทางข้ามไปมามากๆ เช่น ท่าน้ำนนท์ ท่าน้ำเจ้าพระยา
-ดิน 7 ไร่นา ดิน 7 สวน จะต้องเป็นดินที่ปลูกพืช ผัก ต้นไม้ ขึ้นสวยงาม ดินในสวนที่ไม่มีอุปสรรคในการเพาะปลูก ไม่มีน้ำท่วม ไฟไหม้
-ดิน 7 จอมปลวก ที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติ 7 ที่
-ดิน 7 ป่าช้า เป็นมวลสารสำคัญที่ใช้ในการตั้งธาตุคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้เป็นไปตามลักษณะร่างกายคนเรา จะได้มาจากขี้เถ้ากระดูกเด็กนำมวลสารทั้งหมดมาผสมรวมกันแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นกุมารทอง บางวัดจะทำกุมารทองเป็นไม้ โลหะ งา เขียวแกะแล้วอุดมวลสารสำคัญนี้เข้าไป ตามตำราโบราณ ไม่แนะนำอย่าเป็นเรชิ่นเพราะดวงวิญญาณจะสถิตในที่สามารถตั้งธาตุให้เหมือนรางกายคนเราได้เท่านั้น

รูปประกอบ : กุมารทอง มณีโชติ รุ่น 2 ของพระอาจารย์ก้อง วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี