เลี้ยงบูชากุมารทองไว้ในบ้านจะเกิดเหตุการณ์แปลกอะไรหรือไม่ บูชากุมารทองเทพ กุมารพราย

 

เลี้ยงบูชากุมารทองไว้ในบ้านจะเกิดเหตุการณ์แปลกอะไรหรือไม่ บูชากุมารทองเทพ กุมารพราย
เมื่อเลี้ยงบูชากุมารทองไว้ในบ้านจะเกิดเหตุการณ์แปลกอะไรหรือไม่ :หลายๆท่านอยากจะเจอเหตุการณ์แปลกจึงบูชากุมารทอง บางคนก็บอกบูชากุมารทองไว้ที่บ้านว่าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย ไม่เห็นอะไรเลย แต่จริงๆแล้วอย่าไปรู้เลยว่ามีไม่มี ให้ท่านพิสูตรได้จากการทำธุรกิจ การงาน การค้าขายว่าดีขึ้นหรือไม่ เรื่องอยากจะเห็นตัวเห็นตน อยากจะสื่อกับกุมารทองได้ อันนี้เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล เป็นคนจิตอ่อนสื่อกับกุมารทองได้ง่าย (คนจิตอ่อน คนที่เจอผีบ่อย เจอผีมาตั้งแต่เด็ก หรือบางคนอาจดวงตก ) จิตแข็งสื่อกับกุมารทองไม่ได้ (จิตแข็ง คือ คนที่ไม่เคยเจอผี เนื่องจากเทพประจำตัวดี ดวงแข็ง) แต่ละบุคคลแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน 1,000 คน อาจจะมีแค่ 50 คนเท่านั้น หลายคนสังสัย กังวลว่ากุมารทองมีตัวตนหรือไม่ มีจริงหรือไม่ อันนี้อย่าไปอยากรู้เลย เป็นเรื่องของวิญญาณโลกหลังความตาย ให้ดูว่ากุมารทองทำงานให้ท่านก็พอ เช่น ท่านบนขอให้ช่วยเรื่องงาน เรื่องค้าขาย เรื่องโชคลาภ ว่ากุมารทองให้ได้ เมื่อท่านได้ตามที่บนไว้แล้วก็เอาของมาแก้บนให้กุมารทองเท่านี้ก็ถือว่าเป็นกุมารทองที่ดี ไม่จำเป็นต้องพบเจอแบบคนจิตอ่อนรับรู้เรื่องวิญญาณได้ง่าย เช่นมานอนด้วย มาเข้าฝัน ดึงเสื้อ หรือออกมาให้เห็นตอนอยู่คนเดียว การพบเจอ การสัมผัส สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำเป็นอะไรเลย ให้ดูที่ผลที่ท่านบนบานขอกุมารทองไว้ดีกว่า