สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การบูชาพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเนศเพื่อสิ่งใด

การบูชาพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเนศเพื่อสิ่งใด

การบูชาพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเนศเพื่อสิ่งใด
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งศิลปะทั้งมวล เป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ ทรงเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรคสิ่งขัดข้องให้ผู้บูชาพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและความราบรื่นในชีวิต เต็มไปด้วยความเมตตา มีปัญญาล้ำเลิศ ช่วยแก้ปัญหาปัดเป่าสิ่งเลวร้าย สมกับที่ท่านได้รับการขนานนามว่า “เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ”

สำหรับการตั้งบูชาพระพิฆเนศนั้นสามารถที่จะบูชาได้ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกอาชีพ โดยมีหลักเกณฑ์การตั้งบูชาสักการะที่เน้นความเหมาะสม เรียบง่ายและตามกำลังทรัพย์ สามารถที่ สักการะบูชาองค์พระพิฆเนศได้ทุกวัน ทุกเดือน และขอพรได้ตลอดเวลาไม่มีจำกัด

บูชาพระพิฆเนศเพื่อสิ่งใด

1.ขอให้ช่วยเรื่องงาน ธุรกิจการงาน การค้า ขอให้สำเร็จลุล่วง มีทรัพย์สินเงินทอง มีกำไรมากยิ่งขึ้น

2.การบูชาพระพิฆเนศนั้นเป็นการชำระล้างมลทินภายในจิตใจ ให้เต็มไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์ สงบและเปี่ยมไปด้วยศีลธรรม หลุดพ้นจากกิเลศ ทำให้ผู้ศรัทธามีจิตใจที่นิ่ง เย็นสบาย ไร้ความทุกข์ครอบงำ

3.บูชาพระพิฆเนศนั้นมีอานิสงค์เพื่อช่วยเพิ่มความหยั่งรู้และสติปัญญาที่แข็งแกร่ง เนื่องจากพระพิฆเนศเป็นเจ้าแห่งศิลปะและปัญญา ผู้ที่ใช้ความรู้ความสามารถ นักเรียนนักศึกษาจึงควรสักการบูชาพระพิฆเนศเป็นพิเศษ

4.พระพิฆเนศมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในโลกวิญญาณ เป็นผู้ช่วยป้องกันภูตผีปีศาจ มนต์ดำไสยศาสตร์ที่จะก่ออันตรายแก่ผู้ศรัทธา ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไป

5.พระพิฆเนศทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์และตั้งบูชาสักการะอยู่เสมอก็จะมีความสุขกายสบายใจ สมบูรณ์พูลสุขอยู่ทุกเมื่อ

6.พระพิฆเนศท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ผู้ตั้งบูชาและศรัทธาจะเต็มไปด้วยความสำเร็จราบรื่นทั้งเรื่องหน้าที่ การงานความรักและความเป็นอยู่ที่ท่านจะช่วยให้ลูกหลานเจริญยิ่งขึ้นไป

คาถาบูชาพระพิฆเนศ (แบบง่าย)
"โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา"
(ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ ขอโชค ของเงิน ของาน ค้าขายดี มีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา)

การท่องคาถาบูชาให้ได้ผลดีเกิดผลสูงสุด ควรเป็นเวลาเช้า หรือก่อนนอน หรือเป็นเวลาที่เหงียบสงบ เพื่อให้มีสมาธิอธิฐานขอพรถึงองค์พระพิฆเนศ การท่องคาถาควรตั้งใจ มุ่งมั่น บูชาด้วยใจที่สะอาดทำใจให้สงบนิ่ง เมื่อสงบนิ่งแล้วค่อยสวดท่องคาถาบูชา

Tags : บูชาพระพิฆเนศ พระพิฆเนศ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view