สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติกุมารทอง การสร้างกุมารทอง อยากเลี้ยงกุมารทองพราย กุมารทองเทพ ต้องศึกษากุมารทอง

ประวัติกุมารทอง การสร้างกุมารทอง อยากเลี้ยงกุมารทองพราย กุมารทองเทพ ต้องศึกษากุมารทอง

ประวัติกุมารทอง การสร้างกุมารทอง อยากเลี้ยงกุมารทองเทพ กุมารทองพราย ต้องศึกษา
การสร้างกุมารทอง ประวัติกุมารทอง จะเริ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือพราม ในรอบๆประเทศไทยที่มีกุมารทอง คือ พม่า, เขมร, ลาว กุมารทองในทางพม่าจะเรียกกันว่าตัวนัด จะทำมาจากไม้ ถ้าเป็นกุมารทองทางเขมรจะเป็นลูกกรอกคน แต่มาในยุคช่วงสมัยนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกุมารทองเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนดและดูสวยงามเป็นไปตามสมัยนิยมจะทำโดยการปั้นขึ้นรูปเป็นกุมารทอง

มวลสารที่ใช้ในการสร้างกุมารทองก็จะมี
-ดิน 7 โป่ง เป็นดินที่ช้างชอบกิน โบราณเชื่อกันว่าดินในลักษณะนี้เป็นดินที่มีเทพ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองอยู่
-ดิน 7 ท่าน้ำ จะใช้ดินที่มาจากท่าน้ำที่มีคนใช้เดินทางข้ามไปมามากๆ เช่น ท่าน้ำนนท์ ท่าน้ำเจ้าพระยา
-ดิน 7 ไร่นา ดิน 7 สวน จะต้องเป็นดินที่ปลูกพืช ผัก ต้นไม้ ขึ้นสวยงาม ดินในสวนที่ไม่มีอุปสรรคในการเพาะปลูก ไม่มีน้ำท่วม ไฟไหม้
-ดิน 7 จอมปลวก ที่ขึ้นเองโดยธรรมชาติ 7 ที่
-ดิน 7 ป่าช้า เป็นมวลสารสำคัญที่ใช้ในการตั้งธาตุคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้เป็นไปตามลักษณะร่างกายคนเรา จะได้มาจากขี้เถ้ากระดูกเด็กนำมวลสารทั้งหมดมาผสมรวมกันแล้วนำมาขึ้นรูปเป็นกุมารทอง บางวัดจะทำกุมารทองเป็นไม้ โลหะ งา เขียวแกะแล้วอุดมวลสารสำคัญนี้เข้าไป ตามตำราโบราณ ไม่แนะนำอย่าเป็นเรชิ่นเพราะดวงวิญญาณจะสถิตในที่สามารถตั้งธาตุให้เหมือนรางกายคนเราได้เท่านั้น

รูปประกอบ : กุมารทอง มณีโชติ รุ่น 2 ของพระอาจารย์ก้อง วัดศรีประวัติ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรีTags : ประวัติกุมารทอง  กุมารทอง อยากเลี้ยงกุมารทอง กุมารทองเทพ กุมารทองพราย

view